Skoč na obsah Skoč na menu

Podávanie žiadosti o licenciu 2013


Z dôvodu viacerých dotazov ohľadne podávania žiadostí o licenciu pre šp. sezónu 2013 infromujeme, že žiadosť o vystavenie licencie je možné podávať i po 31. 1. 2013. Uvedený termín bol stanovený pre jazdcov motokrosu a endura len v súvislosti zo zaradzovaním do nominačných listín a s tým spojenou rezerváciou čísiel z predchádzajúcej sezóny.

»»

Informácia o výške štátnej dotácie pre rok 2013


V priebehu minulého týždňa odznela v médiach informácia ohľadne výšky štátnej podpory športu v roku 2013, kde bola v tabuľkovom prehľade informácia, že motocyklový šport dostal pre rok 2013 dotáciu vo výške 393 951 €. V danej súvislosti chceme motocyklovú verejnosť informovať, že k 11. 2. 2013 má Slovenská motocyklová federácia schválenú dotáciu v celkovej výške 104 068 €.

»»
Mimoriadne valné zhromaždenie TPM SMF

Mimoriadne valné zhromaždenie TPM SMF

Nakoľko na VZ TPM dňa 15. 12. 2012 neboli prerokované a odsúhlasené všetky navrhované zmeny a doplnky športových predpisov motokrosu, športová komisia TPM SMF v zmysle §11 Rokovacieho poriadku SMF, zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie disciplíny TPM, ktoré sa uskutoční v nedeľu 17. februára 2013 v Bešeňovej - penzión Fontána, so začiatkom o 9,00 hod. Pozvánka a návrh úprav NŠP

»»

Upozornenie k podávaniu žiadostí o licenciu TPM 2013


V roku 2013 nie je už potrebné mať pre štart na podujatiach MM SR lic. typu A, t. j. jazdec sa podľa toho, či plánuje štartovať na podujatiach v zahraničí rozhodne, o akú licenciu požiada. Licencia medzinárodná typu A so štart. povolením platí na podujatich u nás i v zahraničí. Ak chce jazdec jazdiť len na podujatiach na Slovensku, platí pre všetky podujatia a triedy národná licencia B.

»»
Nominačka motokrosu 2013!

Nominačka motokrosu 2013!

Obdobne ako v roku 2012 prebieha i pre rok 2013 registrácia do nominačnej listiny motokrosu prostredníctvom portálu www.countrycross.sk.   Úpravy na portáli - potvrdenie št. čísla zaradením prihlášky do nominačky vykonáva sekretariát SMF, t. j. všety otázky a dotazy ohľadne nominačky adresujte priamo na sekretariát SMF: smf@smf.sk alebo kontaktujte viceprezidenta SMF pre TPM: Ing. Ľuboš LÖFFLER: 0905 249 132, loffler.lubos@gmail.com

»»
Supermoto SMF v roku 2013

Supermoto SMF v roku 2013

V roku 2013 bude supermoto SMF opätovne pracovať pod vedením  Michala Solíka, ktorý prijal členstvo v ŠK TPM za subkomisiu supermota.  Za účelom prípravy nastávajúce sezóny sa dňa dňa 9. 1. 2013 uskutočnilo rokovanie so zástupcami maďarskej motocyklovej federácie -supermoto so slovenskou stranou v zastúpení Michala Solíka a Henricha Katonu, kde sa dohodla spolupráca pre rok 2013.
Na základe tohto stretnutia došlo k vytvoreniu staro-novej subkomisie  komisie pre Supermoto v zložení: Michal Solík, Henrich Katona, Karol Glassa a Juraj macko ako technický komisár.

»»
 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok