Skoč na obsah Skoč na menu

Licencie SMF - zmeny pre sezónu 2020

Licencie SMF - zmeny pre sezónu 2020

V zmysle platných stanov SMF  je možné už v týchto dňoch podávať žiadosti o licencie jazdcov, členov, športových odborníkov SMF a i. pre rok 2020.  Čo sa v systéme podávania žiadostí a vystavovania licencií pre rok 2020 zmenilo, Vám prinášame v nasledujúcich riadkoch (po otvorení článku).

Systém podávania žiadostí zostal takmer rovnaký, avšak pre urýchlenie vypísania žiadosti o vystavenie licencie jazdca/pretekára, sme ako novinku pre sezónu 2020 zaviedli možnosť podať toto tlačivo online systémom. Potrebné identifikačné údaje vpíšete do elektronického formulára, ku ktorému priložíte požadované dokumenty – prípadný doklad o úhrade, lekárska prehliadka, overené podpisy rodičov pri neplnoletých jazdcoch. Stačí ich len naskenovať/odfotiť a nahrať zo svojho PC/mobilu v príslušnej časti online tlačiva. Potom už len stačí žiadosť odoslať. Online tlačivo žiadosti o vystavenie licencie jazdca/pretekára nájdete na našej web stránke www.smf.sk, v sekcii SMF → Tlačivá (http://www.smf.sk/smf-formulare/). Na uvedenej stránke sa žiadosť nachádza i v tlačovej forme, t.j. čisté tlačivo si môžete vytlačiť, vypísať a poslať na sekretariát SMF e-mailom alebo poštou, tak ako v predchádzajúcich rokoch. Pre potvrdenie lekárskej prehliadky a overenie podpisov rodičov môžete využiť druhú stranu tohto tlačiva alebo použiť samostatne vytvorené tlačivo „Prílohy k žiadosti o vystavenie licencie jazdca/pretekára SMF“. Všetky tieto tlačivá nájdete na stránke http://www.smf.sk/smf-formulare/.

Ostatné typy žiadostí sú na vyššie uvedenej stránke zverejnené ako v tlačovej, tak i v online forme.

Licenčné poplatky a spôsob úhrady pre rok 2020 zostávajú nezmenené. V súčasnej dobe však v prípade medzinárodných licencií FIM (naše "A" licencie) nie je v smernici pre podávanie žiadostí uvedená konečná výška poplatku - je tam TBA, nakoľko táto cena závisí od výšky valorizácie FIM (medzinárodná motocyklová federácia), ktorá bude prerokovaná na zasadnutí vedenia FIM na prelome novembra a decembra. Po skúsenostiach z predchádzajúceho roku predpokladáme nárast o cca 1€. Konečná výška medzinárodných, tzv. „A“ licencií, bude zverejnená bezprostredne po obdržaní rozhodnutia FIM, t. j. začiatkom decembra 2019.

V priebehu roka 2019 sme Vás informovali o zavedení možnosti úhrady poplatkov SMF prostredníctvom platobnej karty. Bližšie informácie k tomuto spôsobu úhrady nájdete na stránke http://www.smf.sk/smf-licencie/.

Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch je úhrada licenčného poplatku do 31.12.2019 zvýhodnená (disciplína CPM do 31.1.2020) – viď smernica a pokyny pre podávanie žiadostí o licencie SMF pre rok 2020.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte sekretariát SMF: 0903 695 835; smf@smf.sk

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok