Skoč na obsah Skoč na menu

Úrazové poistenie v poisťovni UNION pre jazdcov SMF

Úrazové poistenie v poisťovni UNION pre jazdcov SMF

SMF prostredníctvom partnerskej spoločnosti NFA Group, s.r.o. uzatvorila novú poistnú zmluvu prostredníctvom ktorej si môžu členovia SMF - jazdci uzatvoriť úrazové poistenie i pre výkon motocyklového športu počas motocyklových tréningov a súťaži. Výhodou tohto poistenia je skutočnosť, poistné obdobie je možné navoliť podľa plánovanej dlźky výkonu športovej činnosti, pričom minimálna doba poistenia je 1 mesiac.

Uvedené poistenie má platnosť na území európskych štátov a v Turecku, Alžírsku, Tunisku, Cypre, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a v európskej časti Ruskej federácie v nasledujúcom rozsahu:

  • pre prípad smrti následkom úrazu - 10.000€
  • pre prípad trvalých následkov úrazu s výplatou od rozsahu trvalých následkov vyšších ako 10%
  • denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu  - 10€ za každý deň hospitalizácie
  • denná dávka za čas nevyhnutného liečenia úrazu - 10€ za každý deň liečby.

Výška poistky je 30,48€ mesačne a minimálne poistné obdobie je 1 mesiac. Žiadateľ - jazdec SMF si môže zvoliť na ako dlhé obdobie a v akom termíne chce poistenie uzatvoriť, t.j. napr. sa jazdec môže poistiť na obdobie 4 mesiacov, v tomto prípade uhrádza poistenie vo výške 30,48€ x 4 mesiace = 121,92€.

Úraz pre účely tohto poistenia je definovaný v čl. 5 VPP HÚP (viď zverejnené nižšie).

Za úraz sa považuje pre účely týchto VPP ÚP udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, telesné poškodenie alebo smrť.
Za úraz sa nepovažuje:
a) samovražda alebo pokus o ňu,
b) úmyselné spôsobenie ujmy na svojom zdraví,
c) infarkt myokardu,
d) akútna cievna mozgová príhoda,
e) choroby z povolania,
f) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
g) vznik a zhoršenie prietrží (hernií),
h) vznik nádorov každého druhu a pôvodu,
i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondylitíd,
j) patologické zlomeniny

Všeobecné poistné podmienky  

Informačný dokument o poistnom produkte 

Oznámenie o úraze 

V prípade, že máte záujem o uzatvorenie predmetného úrazového poistenia je potrebné kontaktovať sekretariát SMF, resp. požiadať o uzatvorenie úrazového poistenia sekretariát SMF e-mailom na adrese smf@smf.sk, v ktorom bude uvedené meno jazdca a obdobie uzatvorenia poistenia. Následne sekretariát SMF odošle žiadateľovi potvrdenie uzatvorenia poistenia a pokyny k úhrade príslušnej poistnej čiastky, ako aj pokyny a postup v prípade poistnej udalosti.
 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok