Skoč na obsah Skoč na menu

Testovanie motocyklov - AKTUALIZÁCIA

Testovanie motocyklov - AKTUALIZÁCIA

Každý motocykel, ktorý pri športovej činnosti bude používať verejné komunikácie, musí mať pridelené evidenčné číslo vozidla EČV (predtým ŠPZ). EČV vydáva Štátny dopravný úrad podľa miesta trvalého bydliska, alebo sídla držiteľa. Motocykle používané výlučne pre športové účely nepodliehajú schvaľovaniu technickej spôsobilosti (§ 104 zákona 315 NR SR), ale platí ustanovenie § 126, odst. 6 uvedeného zákona. Vzhľadom k týmto ustanoveniam Slovenská motocyklová federácia v snahe o zjednodušenie vybavovania EČV pre športové motocykle prejednala a dohodla so Štátnym dopravným úradom DI PZ SR nasledovný postup:

Motocykel, ktorý potrebuje EČV musí byť testovaný povereným testovacím komisárom SMF, ktorý po splnení podmienok vystaví "PREUKAZ ŠPORTOVÉHO MOTOCYKLA" (ďalej len PŠM).

Pre vystavenie tohto preukazu musia byť splnené tieto podmienky:

  1. Držiteľ motocykla musí byť držiteľom športovej licencie SMF pre príslušný rok.
  2. Motocykel musí spĺňať podmienky uvedené v Medzinárodných a Národných športových poriadkoch disciplín a spĺňať podmienky (mimo výnimiek) ustanovení zákona 315 NR SR.
  3. Na pravej strane hlavy rámu motocykla musí byť nanesená nesnímateľná vrstva mäkkého kovu o rozmeroch 60 x 12 mm pre vyrazenie testovacieho čísla a raznice testovacieho komisára.
  4.  Musí byť predložená jedna fotografia motocykla z pravej strany o rozmere 60 x 90 mm.

Po prevedení testovania TK vystaví PŠM, ktorý potvrdí pre príslušný kalendárny rok a držiteľovi vystaví potvrdenie pre DI PZ k žiadosti o pridelenie ZEČ (Zvláštne evidenčné číslo) motocykla. S týmito dokladmi môže držiteľ motocykla požiadať DI PZ príslušný podľa miesta trvalého pobytu o pridelenie ZEČ motocykla. Motocykel musí byť na testovanie pristavený čistý, v dokonalom technickom stave, podľa technických predpisov. Za testovanie uhradí žiadateľ jednotný poplatok 20,- € Technickému výboru SMF. Motocykle, ktoré sú zapožičané zo zahraničia sa netestujú, musia však mať všetky predpísané doklady (zelená karta, EČV a policajný doklad o motocykli štátu z ktorého je zapožičaný).

So súhlasom DI PZ SR boli testovaním športových motocyklov pre jednotlivé regióny poverení títo technickí komisári:

  • Arpád DÖMÖTÖR, Sládkovičovo – 0903 311 608
 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok