Skoč na obsah Skoč na menu

Poistenie v zahraničí - postup pri poistnej udalosti!

Poistenie v zahraničí - postup pri poistnej udalosti!

V súvislosti s poistením liečebných nákladov v zahraničí, ktoré majú naši jazdci, doprovod uzatvorené prostredníctvom SMF chceme upozorniť na postup v prípade akéjkoľvek poistnej udalosti ( zranenie, choroba, prevoz a pod.). Pokyny platia ako pre celoročné, tak i pre jednorázové poistenie. Prosíme dôkladne si prečítať nižšie uvedené pokyny, aby sa predišlo následným problémom s likvidáciou jednotlivých poistných udalostí:

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti v zahraničí?

1. Vždy pri výjazde do zahraničia je potrebné zobrať si so sebou poistnú zmluvu/knižku alebo aspoň poistnú kartičku s číslom poistky ( nachádza sa na poslednej strane poistnej knižky pri celoročnom poistené).

2. Prosíme vás, aby ste vo vlastnom záujme venovali pozornosť poistným podmienkam uvedených v poistnej knižke alebo na web stránke Uion..

3. Ak sa dostanete v zahraničí do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle uzatvoreného poistenia - ošetrenia, prevoz a pod., bezodkladne skontaktujte sa s pracovníkmi Euro Cross Assistance (zahraničný partner UNION poisťovne). Každú poistnú udalosť je potrebné nahlásiť.  Tel. číslo je v poistnej knižke na poslednej strane a je uvedené i nižšie.

4. V prípade, že potrebujete pomoc veľmi naliehavo, vyhľadajte najskôr pomoc lekára a preukážte sa mu poistnou zmluvou alebo poistnou kartou. Ak uhradíte poplatky za ošetrenie v hotovosti, vyžiadajte si od lekára potvrdenie o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o výške zaplatenej sumy. Po predložení týchto dokladov Vám Union poisťovňa účty preplatí. 

5. Na pracovníkov EuroCross Assistance sa môžete obrátiť 24 hodín denne a môžete hovoriť po slovensky. Stačí raz telefonovať a pracovníkom EuroCross Assistance a oznámiť im vznik poistenej udalosti. Tele.čísla na EuroCross Assistance platné z celého sveta:   
+420 2 9633 9644 alebo +31 71 36 41 212.  
Opätivne upozorňujeme na to, že každú poistnú udalosť je potrebné na uvedené číslo nahlásiť !  V prípade hospitalizácie je potrebné predmetné nahlásenie poistnej udalosti vykonať  do 24 hodín - je potrebné skontaktovať sa s pracovníkom EuroCross Assistance a následne už kontakt s nemocnicou zabezpečuje EiroCross Assisatnce. nahlásenie poistnej udalosti môže uskutočniť ktokoľvek z doprovodu.

6. Pri oznamovaní vzniku udalosti uveďte pracovníkom EuroCross Assistance:
    - vaše meno a priezvisko
    - číslo poistnej zmluvy
    - doba platnosti poistenia (je uvedená v knižke)
    - dátum a miesto vzniku poistnej udalosti
    - adresu a telefónne číslo miesta, na ktorom sa nachádzate a na ktorom vás možno zastihnúť
    - stručne opíšte vašu situáciu (vznik vašej udalosti)

7. Ak ste uhradili liečebné náklady v hotovosti ( ošetrenie, lieky a pod.) je taktiež potrebné poistnú udalosť nahlásiť, t.j. postupujte podľa pokynov 1.-6. Po návrate do vlasti navštívte ktorékoľvek z kontaktných miest Union poisťovne, kde vypíšete tlačivo " Oznámenie poistenej udalosti" a priložíte k nemu originál príslušných dokladov. Alebo môžete vypísané tlačivo spolu s originál dokladmi odoslať doporučenou poštou na adresu: UNION poisťovňa, a.s.Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava. Tlačivo nájdete aj na stránke www.union.sk.
Upozorňujeme Vás, že k dokladu o úhrade ošetrenia/liekov/prevozu je potrebné doložiť i správu lekára - anamnéziu ( dôvod návštevy lekáraresp. prevozu).

V prípadoch, že potrebujete pri likvidácii poistnej udalosti v poisťovni Union pomôcť kontaktujte sekretariát SMF.

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok