Skoč na obsah Skoč na menu

Poistenie podujatí kalendára SMF

Poistenie podujatí kalendára SMF

Všetky podujatia SMF zaradené do kalendára príslušného súťažného ročníka sú poistené rámcovou zmluvou poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistnou zmluvou na škody spôspbené živelnými pohromami. Zmluvy má SMF uzatvorené v poisťovni UNION prostredníctvom spoločnosti NFA Finance Group, s.r.o.

Pre rok 2020 uvedená rámcová zmluva je uzatvorená na poistnú sumu 175.000€ za jednu a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia. Spoluúčasť je 10%, minimálne 100€.

  1. Odchýlne od čl. 17 ods. 3 písm. p) Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/1114 (“ďalej len VPPZ”) sa poistenie podľa tejto poistnej zmluvy vzťahujena zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti poisteného ako organizátora motocyklových súťaží/pretekov konaných v dátumoch a miestach podľa kalendára SMF a na zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku a zdraví tretích osôb účastníkmi súťaže počas súťaže, ak za takúto škodu poistený zodpovedá.
    1. V zmysle čl.9 ods.3 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú:

a)    účastníkovi súťaže počas súťaže (športového výkonu) alebo počas prípravy na súťaž (tréningu),

b)    na veciach patriacich účastníkom súťaže,

c)     v dôsledku zrušenia súťaže,

d)    na peniazoch, ceninách, klenotoch, veciach umeleckej alebo historickej hodnotym zbierkových predmetoch, drahých
       kameňoch, perlách a iných predmetoch vyrobených zo zlata, striebra alebo platiny.

Tlačivo: Oznámenie škodovej udalosti z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu  


Okrem vyššie uvedenej poistky zodpovednosti voči tretím osobám sú poduajtia SMF poistené i na škody spôsobené živelnými rizikami. V rámci tejto poistky je poistený majetok (cudzí i majetok organizátora), ako napr. stany, svetelné signalizácie, vysielačky, časomiery, pódiá, elektrické centrály ...,  proti škodám spôsobenými živelnými pohromami. Poistka má poistné krytie vo výške 16.000€, spoluúčasť je 50€.

Tlačivo: Oznámenie škodovej udalosti spôsobenej živelnou udalosťou 

nfa_group.png

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok