Skoč na obsah Skoč na menu

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - áno či nie

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - áno či nie

V súvislosti s trénovaním a štartom na motocyklových podujatiach v zahraničí chceme upozorniť na potrebu a hlavne výhody mať pri každom vycestovaní mimo územia SR uzatvorené poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Všetci jazdci, ktorí žiadajú o medzinárodnú licenciu sú povinní mať predmetné poistenie uzatvorené a to prostredníctvom SMF, alebo k žiadosti priložia kópiu vlastného poistenia liečebných nákladov v zahraničí kryjúce športovú činnosť.

V prípade športovej aktivity mimo územia SR sa nám už viac krát potvrdilo, že predmetné poistenie je veľmi dôležitou súčasťou výbavy jazdca. Pri každom vycestovaní a hlavne pri výkone motocyklového športu netreba zabúdať na možnosť, že človek bude potrebovať ambulantnú či nemocničnú starostlivosť. V rámci štátov Európskej únie a niekoľkých ďalších krajín možno využiť Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý poistencovi vydá jeho zdravotná poisťovňa, avšak tento preukaz nemusí pokryť všetky prípadné náklady. V inom členskom štáte EÚ máte  na preukaz európskeho poistenca nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu, aký sa poskytuje domácim a za podmienok, ktoré sú platné v danom štáte. 

Preto sa pri ceste do zahraničia odporúča kombinácia zdravotného aj komerčného poistenia. Napríklad repatriácia, čiže prevoz poistenca do SR,  alebo náklady na tlmočníka ako aj nad štandartné zdravotné úkony je možné hradiť len z komerčného poistenia. Preto je veľmi dôležité, aby ste si pred každým výjazdom skontrolovali či máte uzatvorené príslušné poistenie.

SMF už mnoho rokov v danej oblasti spolupracuje s poisťovňou UNION. Našim jazdcom a to nie len žiadateľom o medzinárodnú licenciu, kde je predmetné poistenie povinné už z pravidiel FIM, ponúkame možnosť uzatvorenia ročného poistenia liečebných nákladov v zahraničí. Uvedené poistenie je špeciálnym produktom poisťovne UNION pre SMF. Jedná sa o ročné poistenie a to na obdobie 12-tich mesiacov od dátumu uzatvorenia tohto poistenia. To znamená, ak jazdec požiada o uzatvorenie poistenia napr. 12.3., poistenie je možné uzatvoriť od najbližšieho dňa, t. j. od 13.3 a bude mať platnosť do 12.3. nasledujúceho roka. Upozorňujeme, že každý rok sa uzatvára nové poistenie, t. j. keď jazdcovi skončila platnosť predmetného poistenia, musí sa toto opätovne ako nové poistenie vystaviť - vždy má jazdec na daný rok iné číslo poistenia, nie je možné len automaticky predĺžiť už uzatvorené poistenie. Ako už uvádzame vyššie, jazdci žiadajúci o A medzinárodnú licenciu musia mať takého poistenie uzatvorené povinne. Keď na sekretariáte SMF obdržíme žiadosť o A licenciu a na žiadosti nie je vyznačené či jazdec žiadá o poistenie SMF alebo má vlastné požadované poistenie, je kontaktovaný pracovníčkami sekretariátu. Bez tohto poistenia nie je licencia A vystavená a odoslaná.

Jazdcom s B licenciou, ktorí chodia trénovať mimo SR doporučujeme uzatvoriť si takého poistenie a to buď ponúkané celoročné licencie, alebo si uzatvoriť krátkodobé poistenie na termín pobytu mimo SR. Je to hlavne v záujem jazdoc samotných.

Upozorňujeme jazdcov, ktorí mali v minulom roku predmetné poistenie liečebných nákladov v zahraničí uzatvorené prostredníctvom SMF a doposiaľ si nepožiadali o licenciu pre rok 2020, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť tohto poistenie z roku 2019.

Taktiež upozorňujeme, že v predmetnej poistnej knižke je uvedený i presný postup krokov v prípade poistnej udalosti. Všetky tieto pokyny a taktiež rozsah poistného krytia UNION poistenia liečebných nákladov v zahraničí uzatvorené prostredníctvom SMF je zverejnené na stránke https://www.smf.sk/smf-poistenie/c-621/poistenie-liecebnych-nakladov-v-zahranici-sport/

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte sekretariát SMF - 042/4260332, 0903/695835

 

 

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok