Skoč na obsah Skoč na menu

COVID-19 - uvoľnenia od 20.5.2020, šport.podujatia majú i naďalej stopku

COVID-19 - uvoľnenia od 20.5.2020, šport.podujatia majú i naďalej stopku

Úrad verejného zdravotníctva s účinnosťou od 20.mája 2020 spustil ďalšiu 4.etapu uvoľnenia opatrení v súvislosti s koronavírusovým ochorením. Napriek nášmu očakávaniu, že v danej fáze budú uvoľnené aj športové podujatia sa tak, bohužiaľ, nestalo a organizácia akejkoľvek športovej činnosti súťažného charakteru zostáva i naďalej zakázaná.

Dňa 19.5.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Opatrenia pre hromadné podujatia z ktorých vyberáme:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.

Z uvedeného jasne vyplýva, že nie sú zatiaľ povolené žiadne športové podujatia súťažného charakteru, t.j. sú povolené len oficálne tréningy, sústredenia do 100 osôb. Musíme si, bohužiaľ, počkať na ďalšie uvoľňovanie, ktoré by malo byť 3.6.2020.


Z povinností, ktoré treba dodržiavať pri hromadnom tréningu, chceme dať do pozornosti povinnosti pre exteriérové športové zariadenia:

  • Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

- zákaz podávania rúk,

  • Pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov.


Uvoľnenie nastáva i v povinnosti nosenia rúška:

  • naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch,
  • v exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.


Kompletné znenie opatrenia pre hromadné podujatia:   Opatrenia ÚVZ - hromadné podujatia 
Kompletné znenie opatrenia upravujúce nosenie rušok:  Opatrenia ÚVZ - rúška 

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok