Skoč na obsah Skoč na menu

Usmernenie MŠVVaŠ SR pre výkon športu zostáva nezmenené

Usmernenie MŠVVaŠ SR pre výkon športu zostáva nezmenené

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR prijalo usmernenie k vyhláške ÚVZ SR č.12/2020 z 29.10.2020 pre oblasť športu, ktoré sa dotýka i tréningovej prípravy v motocyklovom športe. Uvedené usmernenie zostáva i naďalej nezmenené. V zmysle tohto usmernenia a jeho aktualizácie k 16.11.2020 stále platí, že sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

V zmysle vyššie uvedeného stále platí, že sa športovej aktivity (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku môže zúčastniť najviac 6 psôb (vrátane trénera), rúška nie sú povinné.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Takýmto typom hromadného podajatie – celoplošné antigénové testovanie na COVID-19.

Pri usporadúvaní hromadných i športových podujatí  (za dodržania nariadenia testovania) je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško,
      respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka),
 • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. a) a h) a
      pre podujatia organizované výhradne v exteriéri,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov) a všetkých kontaktných
      predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na
      časté dezinfikovanie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ,
      nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je
      potrebné telefonicky kontaktovať svojho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí zákaz podávania rúk,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a
      vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou pre:

 • rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
 • športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie,
 • divákov v hľadisku,
 • školiteľov,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami
      ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať.

 

Zdroj: ÚVZ SR

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok