14.5 C
Bratislava
štvrtok, 23. septembra 2021

Lekársky výbor

Zdravotné zabezpečenie podujatí SMF

V súvislosti so zdravotným zabezpečením športových motocyklových podujatí SMF je spracovaný predpis:l Predpísané zdravotné zabezpečenie športových motocyklových podujatí SMF, ktorý obsahovo vychádza z lekárskeho kódu FIM.

Čl. I. Všeobecné zabezpečenie

a)Všetci usporiadatelia motocyklového podujatia musia zabezpečiť zodpovedajúce zdravotné zabezpečenie.

b)Usporiadateľ pri kontrole trate predloží rozhodcovskému zboru / jury oznámenie najbližšiemu dostupnému zdravotníckemu zariadeniu o termíne uskutočnenia podujatia. Pre prípad prijatia prípadných zranených účastníkov pretekov.

c)Preteky zabezpečujú minimálne dve sanitné vozidlá s...

Lekársky výbor SMF na čele s MUDr. Andreasom Juskom

Riadiaca rada SMF na svojom zasadnutí 23.2.2015 vymenovala do funckie predsedu Lekárskeho výboru SMF p. MUDr.Adreasa Juska, ktorý uvedenú funciu preberá po p.MUDr.Petriščákovi, ktorý po dlhoročnej práci pre slovenský motocyklový šport ukončil pre pracovné povinnosti činnosť ako v SMF, tak i v lekárskom výbore FIM, kde bol členom od roku 2002.

MUDr. Andreas Jusko pôsobí v motošporte od roku 2010 na Slovakia Ringu, kde ako hlavný lekár riadi činnosť záchranných zložiek počas podujatí SMF. FIM a FIM Európa.

Poďakovanie

Vážení kolegovia,

Dovoľte, aby som sa touto cestou poďakoval za excelentnú spoluprácu pri zdravotníckom zabezpečení International Six Day Enduro Košice.

Vedenie a pracovníci Záchrannej služby Košice, rovnako tak aj Záchrannej služby východ ukázali vysokú profesionalitu, odbornú erudovanosť, nasadenie a veľmi kvalitné prístrojové vybavenie, čo dokázali pri zdravotníckom zabezpečení tohto významného podujatia.

Z môjho pohľadu bola metodika zásahov, zdravotná starostlivosť o jazdcov, a rovnako aj ich smerovanie do nemocníc na najvyššej profesionálnej úrovni.

Vďaka v neposlednom rade...

FIM Medical Code – výber najdôležitejších bodov pre podujatí SMF

FIM predpis k zdravotníckemu zabezpečeniu podujatí (FIM Medical CODE).

Uvedná príručka bola spracovaná ako preklad a výber najdôležitejších ustanovený FIM lekárskeho predpisu. V prípade potreby podrobnejšieho doplnenia informácii k organizácii zdravotného zabzpečenia, prípadne otázok zdravotnej spôsobilosti jazdcov, resp. formulárov odporúčam prezrieť si aktuálne vydanie Medical Code FIM. Ak organizátor /lekár podujatia bude mať potrebu konzultovať rozsah zdravotného zabezpečenia podujatia, prípade iné otázky s tým súvisiace, odporúčam kontaktovať predsedu lekárskeho výboru SMF.

Nižšie nájdete preložené state, resp....

Usmernenie k zmenám v antidopingovom kódexe 2016

Úlohou nižšie uvedeného usmernenia je upozorniť na zmeny v zozname zakázaných metód a látok v antidopingovom kódexe na rok 2016 a zároveň upozorniť na najdôležitejšie kroky súvisiace s povinnosťou žiadať o udelenie terapeutickej výnimky po podaní zakázanej látky, alebo použití zakázanej metódy.

Kompletné znenie antidopingového kódexu na rok 2016 nájdete na:http://www.antidoping.sk/index.php/zakazane-latkySumarizácia zmien v zozname zakázaných látok a metód na rok 2016: http://www.antidoping.sk/index.php/zakazane-latkyPredpisy súvisiace s udelením terapeutickej výnimky – TUE na 2016: http://www.antidoping.sk/index.php/zakazane-latky/tue

Sumarizácia najdôležitejších zmien v zozname zakázaných...

Nenašli ste všetky informácie?

Archívne články, predpisy, zápisy, ustanovenia, výsledky a galérie nájdete na staršej verzii web-stránky SMF.

september 2021

PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 september
Events for 3 september
Events for 4 september
Events for 5 september
Events for 11 september
Events for 12 september
Events for 18 september
Events for 19 september
Events for 25 september
Events for 26 september
Events for 1 október
Events for 2 október
Events for 3 október