Skoč na obsah Skoč na menu

Seminár hlavných usporiadateľov / bezpečnostných managérov SMF

Seminár hlavných usporiadateľov / bezpečnostných managérov SMF

V súvislosti s úspešnou organizáciou prvého seminára v roku 2016 a na základe požiadaviek zo strany organizátorov motocyklových podujatí sme v zmysle ustanovení zákona č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí opätovne pripravili  II. seminár hlavných usporiadateľov a bezpečnostných managérov. Seminár, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.-16. marca 2017  je určený pre záujemcov z radov členov SMF, ale i pre členov iných športových a spoločenských zväzov a organizácii

Seminár je dvojdňový, pričom v prvý deň sú na programe odborné prednášky. Na druhý deň seminár pokračuje tzáverečným testom a ústnym pohovorom pred odbornou komisiou. Úspešný absolvent tohto seminára následne obdrží certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu hlavného usporiadateľa/bezpečnostného managéra  i na iných športových podujatiach v SR

Termín konania seminára:  15.- 16. marca 2017

Miesto konania:  Horský hotel Slovenskej pošty Belušské Slatiny   

    http://www.posta.sk/informacie/horsky-hotel-belusske-slatiny

 

Koho sa zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí týka?

Všetkých organizátorov podujatí, pričom pod podujatím sa rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry.


Ako zákon delí športové podujatia?

a)  malé podujatia – podujatie na ktorom sa predpokladá účasť do 300 účastníkov,

b)      medzinárodné podujatie – podujatie na ktorom sú zúčastnené športovci z rôznych štátov, neplatí to pri štartoch zahraničných športovcov za slovenského kluby alebo podujatia, ktoré národný športový zväz označil ako domáce podujatie;

c)      rizikové podujatie – podujatie označené za rizikové organizátorom, športovým zväzom, obcou alebo Policajným zborom z dôvodu hrozby narušenia poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia;

d)     podujatia s osobitným režimom :

  1. futbalové stretnutia alebo hokejové stretnutia dvoch najvyšších súťaží v kateg. dospelých alebo posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a hokeji v kateg. dospelých;
  2. podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť 4000 a viac divákov alebo
  3. podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenia športového zariadenia s kapacitou 2000 a viac divákov ( toto sa jedná u uzatvorených okruhoch -štadiónoch)

 

Každý organizátor, ktorý predpokladá účasť viac ako 300 účastníkov (pod účastníkmi sa rozumejú štartujúci, ich doprovod, diváci, organizátori, t.j. všetci účastníci podujatia) musí mať v zmysle tohto zákona odborne vyškoleného hlavného usporiadateľa, rizikové podujatia a podujatia s osobitným režimom musia mať okrem hlavného usporiadateľa i bezpečnostného managéra.

Hlavným usporiadateľom a bezpečnostným manažérom môže byť fyzická osoba, ktorá:

a)      dosiahla vek 21 rokov,

b)      najmenej dva roky sa podieľala na organizovaní podujatí,

c)       je zdravotne spôsobilá,

d)      je bezúhonná a

e)      má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra.


Postup:
1) Záujemca vypíše prihlášku na seminár, ktorú je potrebné zaslať na sekretariát SMF do 03.marca 2017.   « prihláška »
2) Na seminár je potrebné priniesť potvrdenie od lekára (potvrdiť zdravotnú spôsobilosť)  « potvrdenie »
3) Spolu s prihláškou je potrebné zaslať na sekretariát i vypísané a podpísané čestné prehlásenie o bezúhonnosti (tlačivo nemusí byť overené). Uvedené čestné prehlásenie je možné priniesť priamo na seminár spolu s potvrdením od lekára. « čestné prehlásenie »
4) V prípade ak sa jedná o účastníka, ktorý nie je členom SMF, musí predložiť i potvrdenie o praxi od vysielajúceho klubu/zväzu.  « potvrdenie o .praxi »


P R O G R A M :

 

Streda  15.03.2017

09:00 - 11:00 hod. Právna oblasť organizovania verejných športových podujatí
11:00-  12:00 hod. Požiarna ochrana
12:00 - 13:00 hod. OBED
13:00 - 14:30 hod. Poskytovanie prvej pomoci
14:30 – 18:00 hod. Praktické a modelové situácie

 

Štvrtok 16.03.2017

09:00 - 11:00 hod. Testy HU, BM
11:00 - 13:00 hod. Ústna skúška pred komisiou
13:00 hod.             Ukončenie

 

Účastnícky poplatok pre členov SMF:     65€

Účastnícky poplatok pre nečlenov SMF: 95€

 
V cene: účastnícky poplatok, občerstvenie počas prednášok, obed 15.3.2017, vystavenie preukazu po úspešnom ukončení seminára.

Cena nezahŕňa:

  • Ubytovanie s polopenziou ( večera 15.3. + raňajky 16.3.2017:  22€ v dvojlôžkovej izbe a 25€ v jedno lôžkovej izbe)
  • Obed 16.3.2017 v cene 5€.

Po odoslaní prihlášky na seminár bude záujemca kontaktovaný sekretariátom SMF za účelom upresnenia požadovaných služieb a úhrady stanoveného poplatku. 

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok