Skoč na obsah Skoč na menu

POZOR - usmernenie ÚVZ SR pre využívanie vonkajších športovisk rozpracované pre motocyklový šport

POZOR - usmernenie ÚVZ SR pre využívanie vonkajších športovisk rozpracované pre motocyklový šport

Dňa 23.4.2020 vydal hlavný hygienik SR usmernenie k opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. V zmysle tohto nariadenia SMF, ako národný športový zväz promptne rozpracovala uvedené usmernenie pre podmienky motocyklového športu (viac po otvorení článku). Doporučujeme ako jazdcom, tak i prevádzkovateľom motocyklových tratí a okruhov, aby venovali tomuto dokumentu pozornosť a vyhli sa tak prípadným problémom pri zabezpečení tréningového procesu motocyklových jazdcov. UPOZORNENIE - športové podujatia, organizované hromadné sústredenia/campy sú i naďalej zakázané!

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR
č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk rozpracované pre motocyklový šport

* tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

* skupina športovcov/jazdcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov tak, aby na jednu skupinu 5-tich športovcov/jazdcov pripadla najmenej plocha 30 x 30 m,

* realizovať tréningový proces len pre vopred nahlásených jazdcov na presne stanovený čas a dobu trvania tréningového procesu, v prípade čakania na zapojenie sa do aktívnej športovej činnosti čakať v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a za dodržiavania ďalších pravidiel, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

* medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

* športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

* všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

* športovci/jazdci sú povinní pri využívaní športoviska mať vlastnú dezinfekciu rúk, ktorú použijú pred i po skončení tréningového procesu, v prípade, že táto dezinfekcia nie je zabezpečená na športovisku priamo prevádzkovateľom/poskytovateľom športoviska.

* zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť),

* v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať      a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

* osoba, ktorá vedie športovú činnosť alebo správca športoviska/areálu, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,

* prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.

SMF, 24.4.2020


« Usmernenie SMF k využívaniu vonkajších športovísk pre motocyklový šport 

« Usmernenie hlavného hygienika SR - prevádzka vonkajších športových  


 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok