Tréningové trate v SR – dotazník

Trať

Click or drag a file to this area to upload.
Nahrávajte vo formátoch JPG, PNG alebo PDF. Maximálna veľkosť 2MB.

Informácia o možnosti trénovania

Dni, časy a pod.

Bližšie informácie o trati

Bližšie špecifiká, opis trate, ...

Kontakt

Prehľad tréningových tratí bude uverejnený na web stránke SMF v samostatnej sekcii.