14.3 C
Bratislava
piatok, 24. septembra 2021

Organizátori

Zdravotné zabezpečenie podujatia SMF

Každé podujatie SMF musí byť zabezpečené kvalifikovanou zdravotnou službou, ktorej špecifikácia je definovaná v predpise pre zdravotné zabezpečenie športových podujatí SMF:

Čl. I. Všeobecné zabezpečenie

a)Všetci usporiadatelia motocyklového podujatia musia zabezpečiť zodpovedajúce zdravotné zabezpečenie.b)Organizátor pri kontrole trate predloží rozhodcovskému zboru / jury oznámenie najbližšiemu dostupnému zdravotníckemu zariadeniu o termíne uskutočnenia podujatia. Pre prípad prijatia prípadných zranených účastníkov preteku.c)Preteky zabezpečujú minimálne dve sanitné vozidlá s personálom, z tohto jedno vo vybavení rýchlej lekárskej pomoci . Toto uvedené zabezpečenie...

Oznámenie o konaní podujatia

Zo zákona 1/2014 o organizácii športových podujatí vyplýva základná povinnosť organizátoro a to splniť si písomnú oznamovaciu povinnosť obci na území ktorej sa má podujatie má konať (§4).

Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu ( ak nie je podujatie zaradené do kalendára národného športového zväzu, v...

Delegovaní činovníci na podujatiach SMF – rozdelenie, náplň činnosti

Na priebeh každého športového podujatia SMF ( podujatie, ktoré je zaradené v kalendári SMF) dohliadajú delegovaní činovníci, ktorých deleguje podľa typu organizátor alebo príslušná športová komisia. Nižšie uvádzame základnä charakteristiku jednotlivých činovníkov na športovom podujatí SMF a taktiež náplň činnisti sekretára podujati/jury medzinárodného športového podujatia:

Poistenie podujatí kalendára SMF

Všetky podujatia SMF zaradené do kalendára príslušného súťažného ročníka sú poistené rámcovou zmluvou poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistnou zmluvou na škody spôspbené živelnými pohromami. Zmluvy má SMF uzatvorené v poisťovni UNION prostredníctvom spoločnosti NFA Finance Group, s.r.o.

Pre rok 2020 uvedená rámcová zmluva je uzatvorená na poistnú sumu 175.000€ za jednu a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia. Spoluúčasť je 10%, minimálne 100€.

  1. Odchýlne od čl. 17 ods. 3 písm. p) Všeobecných poistných...

Pokyny pre divákov motocyklových podujatí SMF

V súvislosti s organizáciou motocyklových podujatí SMF doporučujeme do oficiálneho programu/brožúrky podujatia, alebo na inom tlačenom materiáli distribuovanom v rámci podujatia uverejniť pokyny pre divákov, tzv. desatoro diváka podujatí SMF. Nižšie uvádzame vzor textu predmetných pokynov, ktorý môže byť upravený podľa podmienok jednotlivých podujatí SMF:

DESATORO DIVÁKA – upozornenie pre divákov podujatí SMF:

  • Pretekom sa prizeráte na vlastnú zodpovednosť.
  • Dodržujte pokyny organizátora a usporiadateľov.
  • Nevstupujte na ohraničenú jazdnú dráhu a do zakázaných priestorov.
  • Nevystavujte seba ani pretekárov nebezpečenstvu.
  • Nepomáhajte pretekárom na trati...

Nenašli ste všetky informácie?

Archívne články, predpisy, zápisy, ustanovenia, výsledky a galérie nájdete na staršej verzii web-stránky SMF.

september 2021

PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 september
Events for 3 september
Events for 4 september
Events for 5 september
Events for 11 september
Events for 12 september
Events for 18 september
Events for 19 september
Events for 25 september
Events for 26 september
Events for 1 október
Events for 2 október
Events for 3 október