9.6 C
Bratislava
streda, 21. apríla 2021

Testovanie športového motocykla SMF – aktualizácia platná od 1.7.2020

Každý motocykel, ktorý pri športovej činnosti bude používať verejné komunikácie, musí mať pridelené evidenčné číslo vozidla EČV (predtým ŠPZ). EČV vydáva Dopravný inšpektorát Policajného Zboru (DI PZ) podľa miesta trvalého bydliska alebo sídla držiteľa. Motocykle používané výlučne pre športové účely nepodliehajú schvaľovaniu technickej spôsobilosti, ale musia splňovať podmienky vydávania preukazu športového motocykla (PŠM) Slovenskou motocyklovou federáciou SMF – národným orgánom Medzinárodnej motocyklovej federácie FIM podľa § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac info po otvorení článku.

Motocykel, ktorý potrebuje vybaviť preukaz športového motocykla /+EČV/ musí byť testovaný povereným testovacím technickým komisárom (TTK) SMF, ktorý po splnení podmienok vystaví “PREUKAZ ŠPORTOVÉHO MOTOCYKLA”. 

Pre vystavenie (prolongovanie) tohto preukazu musia byť splnené tieto podmienky: 

1.   Žiadosť o vydanie (prolongovanie) PŠM podáva žiadateľ-majiteľ motocykla TTK SMF.

2.   Majiteľ motocykla musí byť držiteľom športovej licencie SMF pre príslušný rok.

3.   Motocykel musí spĺňať podmienky uvedené v Medzinárodných a Národných športových a technických poriadkoch FIM a SMF
      pre príslušnú disciplínu.

4.   Majiteľ musí predložiť doklad o vlastníctve – nadobudnutí športového motocykla.

5.   Na pravej strane hlavy rámu motocykla musí byť nanesená nesnímateľná vrstva mäkkého kovu o rozmeroch minimálne
      60 x 12 mm pre vyrazenie testovacieho čísla a raznice TTK.

6.   Majiteľ musí k testovaniu predložiť 2 fotografie motocykla z pravej strany o rozmere 60 x 90 mm.

7.   Motocykel musí byť na testovanie pristavený čistý, v dokonalom technickom stave, podľa technických predpisov.

8.   Testovanie je potrebné si vopred telefonicky, alebo e-mailom s TTK dohodnúť.

 
Po prevedení testovania TTK vystaví (prolonguje) žiadateľovi PŠM, ktorý potvrdí pre príslušný kalendárny rok  a potvrdenie pre pridelenie ZEČ na športové účely na predpísanom tlačive, keď o potvrdenie majiteľ požiadal. S týmito dokladmi môže držiteľ motocykla požiadať DI PZ príslušný podľa miesta trvalého pobytu o pridelenie ZEČ (Zvláštne Evidenčné Číslo pre športové účely) motocykla. PŠM má teda platnosť 1 kalendárny rok.

V prípade zamietnutia žiadosti môže žiadateľ písomne podať odvolanie proti rozhodnutiu TTK do 15 dní odo prevzatia rozhodnutia na Technický výbor (TKV) SMF cestou sekretariátu SMF. O odvolaní rozhodne TKV SMF do 30 dní od doručenia a jeho rozhodnutie je konečné.

Za testovanie uhradí žiadateľ jednotný poplatok 25,- € a za prologovonaie (predlĺženie) poplatok 15€ priamo testovaciemu technickému komisárovi SMF.


Aktuálny zoznam Testovacích technických komisárov SMF:

  • Boris Dömötör, Sládkovičovo, 0903 423 759, borishonda@azet.sk  ( Bratislava a Nitrianský kraj)
  • Martin Gonos, Valaská, 0905 232 459, m.gonos75@gmail.com  (žilinský a Banskobystrický VÚC)
  • Ing. Peter Radoczi PhD., Košice, 0908 995 036, radoczip@gmail.com  (Prešovský a Košický VÚC)
  • Mgr. Margita Vaculová, Unín, 0948 796 962, vaculovam@gmail.com  (Trenčianský a Trnavský VÚC)
  • Ing. Ján Zákutný, Košice, 0907 904 961, zakutnyj@gmail.com  (Prešovský a Košický VÚC)

« Žiadosť o vydanie /prologovanie PŠM:  word «» pdf 

« Podmienky vydávania PŠM SMF 

« Zákon č.106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

marec

apríl 2021

máj
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Nenašli ste všetky informácie?

Skúste archívnu stránku SMF.

Latest News