10.1 C
Bratislava
štvrtok, 22. apríla 2021

Úrazové poistenie v poisťovni UNION pre jazdcov SMF

SMF prostredníctvom partnerskej spoločnosti NFA Group, s.r.o. uzatvorila poistnú zmluvu prostredníctvom ktorej si môžu členovia SMF – jazdci uzatvoriť úrazové poistenie i pre výkon motocyklového športu počas motocyklových tréningov a súťaži. Výhodou tohto poistenia je skutočnosť, že poistné obdobie je možné navoliť podľa plánovanej dlźky výkonu športovej činnosti, pričom minimálna doba poistenia je 1 mesiac.

Predmetom poistenia je úrazové poistenie osôb počas motocyklových tréningov a súťaží členov Slovenskej motocyklovej federácie organizovanej poistníkom a tretími osobami, na území európskych štátov a v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, Cypre, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a v európskej časti Ruskej federácie, v nasledujúcom rozsahu:

  • pre prípad smrti následkom úrazu – 10.000€
  • pre prípad trvalých následkov úrazu s výplatou od rozsahu trvalých následkov vyšších ako 10%
  • denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu
  • denná dávka za čas nevyhnutného liečenia úrazu.

Výška poistky je 30,48€ mesačne a minimálne poistné obdobie je 1 mesiac. Žiadateľ – jazdec SMF si môže zvoliť na ako dlhé obdobie a v akom termíne chce poistenie uzatvoriť, t.j. napr. sa jazdec môže poistiť na obdobie 4 mesiacov, v tomto prípade uhrádza poistenie vo výške 30,48€ x 4 mesiace = 121,92€.

Úraz pre účely tohto poistenia je definovaný v čl. 5 VPP HÚP (viď zverejnené nižšie).

Za úraz sa považuje pre účely týchto VPP ÚP udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, telesné poškodenie alebo smrť.

Predmet a rozsah poistenia (súčasť poistnej zmluvy) 

Všeobecné poistné podmienky  

Oznámenie o úraze 

V prípade, že máte záujem o uzatvorenie predmetného úrazového poistenia je potrebné kontaktovať sekretariát SMF, resp. požiadať o uzatvorenie úrazového poistenia sekretariát SMF e-mailom na adrese smf@smf.sk, v ktorom bude uvedené meno jazdca a obdobie uzatvorenia poistenia. Následne sekretariát SMF odošle žiadateľovi pokyny k úhrade príslušnej poistnej čiastky a potvrdenie uzatvorenia poistenia, ako aj pokyny a postup v prípade poistnej udalosti.
marec

apríl 2021

máj
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Nenašli ste všetky informácie?

Skúste archívnu stránku SMF.

Latest News