9.6 C
Bratislava
streda, 21. apríla 2021

Usmernenie k zmenám v antidopingovom kódexe 2016

Úlohou nižšie uvedeného usmernenia je upozorniť na zmeny v zozname zakázaných metód a látok v antidopingovom kódexe na rok 2016 a zároveň upozorniť na najdôležitejšie kroky súvisiace s povinnosťou žiadať o udelenie terapeutickej výnimky po podaní zakázanej látky, alebo použití zakázanej metódy.

Kompletné znenie antidopingového kódexu na rok 2016 nájdete na:http://www.antidoping.sk/index.php/zakazane-latky
Sumarizácia zmien v zozname zakázaných látok a metód na rok 2016: http://www.antidoping.sk/index.php/zakazane-latky
Predpisy súvisiace s udelením terapeutickej výnimky – TUE na 2016: http://www.antidoping.sk/index.php/zakazane-latky/tue

Sumarizácia najdôležitejších zmien v zozname zakázaných látok a metód pre rok 2016

Látky a metódy zakázané v súťaži a mimo súťaže

 •  S2: Náhrada triptorelínu leuprolerínom
 •  S4: inzulinomimetiká pridané, zahrnuté kompletné spektrum agonistov inzulínových receptorov, Meldónium pripadé z dôvodu, že sa zistilo, že je zneužívané na zvýšenie fyzickej výkonnosti
 •  S5: lokálne užívanie inhibítorov karboanhydrázy je povolené

Látky a metódy zakázané v súťaži

 • S6 : klonidín je povolený

Látky zakázané vo vybraných športoch

 • P1: na základe žiadosti FIM bola táto asociácia vyradená zo zoznamu asociácií, u ktorých je použitie alkoholu považované za doping. Použitie alkoholu je klasifikované podľa vlastných FIM pravidiel.

Monitorovací program

 • Meldónium bolo vyňaté z monitorovacieho programu a zaradené do zoznamu zakázaných látok.
 • Hydrokodón, morfín/kodeín a tapentadol boli vyňaté z monitorovacieho programu.

Medzinárodný štandard pre udelenie terapeutickej výnimky (TUE – Therapeutic Use Exemptions)

Nižšie sú vybraté tie časti, ktoré sa týkajú použitia liekov pri akútnych stavoch, prípadne poraneniach. Pravidlá pre chronickú liečbu sú uvedené v príslušnom predpise (linky na konci).

 • Športovec (jazdec) je povinný hneď ako je to možné, po podaní akútnej liečby odoslať formulár TUE v prípade národných podujatí antidopingovej agentúre SR (ADA SR) a v prípade medzinárodných podujatí WADA. Odporúča sa mať kópiu takéhoto formulára pri sebe, resp.odoslať aj príslušnému národnému športovému zväzu, konkrétne hlavnému lekárovi príslušného zväzu (SMF a FIM).
 • Po odoslaní formulára sa komisia pre TUE – TUEC vyjadrí, najneskôr do 21 o schválení žiadosti, v iných prípadoch čo najskôr pred začatím podujatia.
 • Rozhodnutie o zamietnutí TUE komisiou musí obsahovať aj zdôvodnenie.
 • Drvivá väčšina liekov, ktoré sú lekárom pri akútnom stave podávané (záchrannou službou) patria do zoznamu zakázaných liekov, ich metabolizmus trvá nejaký čas, a preto je potrebné po ich nevyhnutnom podaní počas podujatia hneď odoslať žiadosť o TUE, aby sa predišlo problémom v prípade antidopingovej kontroly pred, alebo na ďalšom preteku. 
 • Upozorňujem na zoznam zakázaných metód – M2.2 – intravenózna infúzia/injekcia množstva látky viac ako 50 ml počas 6 hodín, okrem tých, ktoré sú legitímne podávané po prijatí do nemocnice.

Je povinnosťou každého držiteľa platnej licencie jazdca/pretekára ovládať antidopingový kódex, ktorý je stále k 1.1. príslušného roka aktualizovaný Svetovou antidopingovou organizáciou (WADA).

Súčasťou antidopingového kódexu je aj postup v prípade chronického užívania zakázanej látky, t.j. postup kedy a ako žiadať o udelenie terapeutickej výnimky.

Žiadosť o udelenie terapeutickej výnimky je na stiahnutie na:
http://www.antidoping.sk/images/data/tue/TUE_ziadost.pdf

Zoznam zakázaných liekov na rok 2016:
http://www.antidoping.sk/index.php/zakazane-latky/lienky

Autor: MUDR.Andreas JUSKO, predseda lekárskeho výboru SMF

marec

apríl 2021

máj
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Nenašli ste všetky informácie?

Skúste archívnu stránku SMF.

Latest News