9.6 C
Bratislava
streda, 21. apríla 2021

Zdravotné zabezpečenie podujatí SMF

V súvislosti so zdravotným zabezpečením športových motocyklových podujatí SMF je spracovaný predpis:l Predpísané zdravotné zabezpečenie športových motocyklových podujatí SMF, ktorý obsahovo vychádza z lekárskeho kódu FIM.

Čl. I. Všeobecné zabezpečenie

a)Všetci usporiadatelia motocyklového podujatia musia zabezpečiť zodpovedajúce zdravotné zabezpečenie.

b)Usporiadateľ pri kontrole trate predloží rozhodcovskému zboru / jury  oznámenie najbližšiemu dostupnému zdravotníckemu zariadeniu o termíne uskutočnenia podujatia. Pre prípad prijatia prípadných zranených účastníkov pretekov.

c)Preteky zabezpečujú minimálne dve sanitné vozidlá s personálom, z tohto jedno vo vybavení rýchlej lekárskej pomoci . Toto uvedené zabezpečenie pre jednotlivé disciplíny je minimálne , t.j. ak dôjde k zníženiu počtu vozidiel alebo personálneho obsadenia, musia byť preteky zastavené až do doby, keď dôjde k doplneniu do pôvodného počtu.

d)Sanitné vozidlá a zdravotný personál musia byť viditeľne označené.

e)Počet zdravotného personálu je podľa zváženia hlavného lekára pretekov, avšak tak, aby dosiahnuteľnosť  zdravotného personálu bola do 5 minút od jeho stanovišťa k miestu úrazu.

f)Spojenie medzi jednotlivými zdravotnými stanovišťami musí byť zabezpečené rádiokomunikačnou technikou, pričom hlavný lekár musí byť v priamom kontakte s riaditeľom pretekov.

g)Zdravotná služba zaujme stanovištia minimálne 15 minút pred začatím prvého tréningu, alebo štartu prvého pretekára súťaže.

h)Usporiadateľ musí zabezpečiť prístupovú a odsunovú komunikáciu k príslušnému stanovišťu, zjazdnú za každého počasia.

i) Na medzinárodných podujatiach ME a MS platí v plnom rozsahu FIM lekársky predpis.

Čl.II. Kvalifikácia lekára

Na všetkých motocyklových pretekoch musí byť prítomný lekár schopný poskytnúť lekársku prvú pomoc a lekársky vedenú kardiopulmonálnu resuscitáciu s využitím zdravotníckeho vybavenia vozidla RZP

Čl.III. Definícia a vybavenie vozidiel: 

1.) Charakter vozidiel je nasledovný:

Typ A :   vozidlo RZP vybavené pre lekárom vedenú kardiopulmol. resuscitáciu.

V podmienkach záchrannej služby je to napr. vozidlo „randez vous“ systému, t. j. lekár nie je priamo prítomný v sanitke ( lekár môže po ošetrení pacienta sprevádzať v sanitke alebo pokračovať k ošetrovaniu ďalších prípadov).

Typ B:    vozidlá označované ako  RLP ( rýchlej lekárskej pomoci) sú vysoko špecializovane vybavené sanitné vozidlá na akútne ošetrenie pacientov a aj na resuscitáciu.

Typ C:    označujú sa ako transportné sanitky a sú určené na prevoz zranenej osoby a nosidiel, prípadne doprovodu.

b) Vybavenie vozidiel:

 A) Manuálny ventilátor

      Krčný límec

      Infúzna súprava

      Fonendoskop

      Materiál prvej pomoci

      Prostriedky pre imobilizáciu končatín

      Prostriedky na odstránenie šatstva a prilieb

 B)ZODPOVEDÁ VYBAVENIU VOZIDLA RLP

    Dýchací prístroj

    Defibrilátor

    Prenosná odsávačka

    Oxymeter

    Intubačné vybavenie

    Infúzna súprava

    Set na tracheotómiu

    EKG monitor

    Resuscitačný kufrík s OTI kanylami, laryngoskopom, Magilove kliešte a rozvierač úst

    Sada vákuových dláh na fixáciu končatín, Schanzov golier, Kramerove  dlahy

    Vákuový nafukovací madrac

    Set na chirurgické ošetrenie rán a hemostázu

    Popáleninový balíček

    Kyslíkové bomby – 10 litrové 2 kusy, prenosná dvojlitrová bomba

    Termofilná fólia

    Preväzový kufrík

    Antidotový kufrík

    Základné protišokové medikamentózne vybavenie

    Základné pomôcky: striekačky, ihly, obväzy, Esmarchov obväz, dezinfekcia, leukoplasty

    Fonendoskop, tlakomer, ústne vzduchovody a T tubusy, ambuvak.

    Prostriedky na odstránenie šatstva a prilieb

C) Nosidlá

     Prostriedky pre imobilizáciu končatín

     Materiál a lieky prvej pomoci

c)  Obsadenie sanitných vozidiel (minimálne) :

Typ A:   zdravotná sestra / školený  záchranár / zdravotník  + šofér oboznámený s traťou/okruhom.

Typ B:   lekár  kvalifikovaný v liečbe vážnych šokových stavov a poranení, schopný previesť kardiopulmon. resuscitáciu, dvaja nosiči z ktorých jeden 

môže byť šofér a druhý schopný poskytnúť prvú pomoc

Typ C:   dvaja nosiči z ktorých môže byť jeden šofér a druhý schopný poskytnúť prvú pomoc.

Čl.IV.  Predpísané zabezpečenie pretekov

Motokros a cestné preteky motocyklov:

1 x vozidlo typu A

1 x vozidlo typu B

1 x vozidlo typu C ( doporučuje sa)

Regionálny motokros a voľné preteky:

1 x vozidlo typu B

1 x vozidlo typu C

Enduro a country cross

1 x vozidlo typu B

1 x vozidlo typu A na štarte alebo na inom výhodnom mieste

1 x vozidlo typu C  ( doporučuje sa)

Plochá dráha, trial :

1 x vozidlo typu A

1 x vozidlo typu C ( doporučuje sa)

marec

apríl 2021

máj
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Nenašli ste všetky informácie?

Skúste archívnu stránku SMF.

Latest News