9.6 C
Bratislava
streda, 21. apríla 2021

Zdravotné zabezpečenie podujatia SMF

Každé podujatie SMF musí byť zabezpečené kvalifikovanou zdravotnou službou, ktorej špecifikácia je definovaná v predpise pre zdravotné zabezpečenie športových podujatí SMF:

Čl. I. Všeobecné zabezpečenie

a)Všetci usporiadatelia motocyklového podujatia musia zabezpečiť zodpovedajúce zdravotné zabezpečenie.b)Organizátor pri kontrole trate predloží rozhodcovskému zboru / jury  oznámenie najbližšiemu dostupnému zdravotníckemu zariadeniu o termíne uskutočnenia podujatia. Pre prípad prijatia prípadných zranených účastníkov preteku.c)Preteky zabezpečujú minimálne dve sanitné vozidlá s personálom, z tohto jedno vo vybavení rýchlej lekárskej pomoci . Toto uvedené zabezpečenie pre jednotlivé disciplíny je minimálne , t.j. ak dôjde k zníženiu počtu vozidiel alebo personálneho obsadenia, musí byť pretek zastavený až do doby, keď dôjde k doplneniu do pôvodného počtu.d)Sanitné vozidlá a zdravotný personál musia byť viditeľne označené.e)Počet zdravotného personálu je podľa zváženia  organizátora  a hlavného lekára preteku, avšak tak, aby dosahnuteľnosť  zdravotného personálu bola do 5 minút od jeho stanovišťa k miestu úrazu.f)Spojenie medzi jednotlivými zdravotnými stanovišťami musí byť zabezpečené rádiokomunikačnou technikou, pričom hlavný lekár musí byť v priamom kontakte s riaditeľom preteku.g)Zdravotná služba zaujme stanovištia minimálne 15 minút pred začatím prvého tréningu, alebo štartu prvého pretekára sútaže . /trial/h)Usporiadateľ musí zabezpečiť prístupovú a odsunovú komunikáciu k príslušnému stanovišťu, zjazdnú za  každého počasia.

i) Na medzinárodných podujatiach ME a MS platí v plnom rozsahu FIM lekársky predpis.

Čl.II. Kvalifikácia lekára

Na všetkých motocyklových pretekoch musí byť prítomný lekár schopný poskytnúť lekársku prvú pomoc a lekársky vedenú kardiopulmonálnu resuscitáciu s využitím zdravotníckeho vybavenia vozidla RZP.

Čl.III. Definícia a vybavenie vozidiel:

 A.) Charakter vozidiel je nasledovný:

Typ A :   vozidlo RZP vybavené pre lekárom vedenú kardiopulmol. resuscitáciu. V podmienkach záchrannej služby je to napr. vozidlo „randez vous“  systému, t.j. lekár nie je priamo prítomný v sanitke ( lekár môže po ošetrení pacienta sprevádzať v sanitke alebo pokračovať v ošetrovani ďalších prípadov).

Typ B:    vozidlá označované ako  RLP ( rýchlej lekárskej pomoci) sú vysoko špecializovane vybavené sanitné vozidlá na akútne ošetrenie pacientov a aj na resuscitáciu.

Typ C:    označujú sa ako transportné sanitky a sú určené na prevoz zranenej osoby a nosidiel, prípadne doprovodu.

Obsadenie sanitných vozidiel (minimálne) :

Typ A:   zdravotná sestra / školený  záchranár / zdravotník  + šofér oboznámený s traťou/okruhom.

Typ B:   lekár  kvalifikovaný v liečbe vážnych šokových stavov a poranení, schopný previesť kardiopulmonálnu resuscitáciu, dvaja nosiči z ktorých jeden môže byť šofér a druhý schopný poskytnúť prvú pomoc

Typ C:   dvaja nosiči z ktorých môže byť jeden šofér a druhý schopný poskytnúť prvú pomoc.

Čl. I V.  Predpísané zabezpečenie preteku

Motokros a cestné preteky motocyklov:

1 x vozidlo typu A   + 1 x vozidlo typu B + 1 x vozidlo typu C ( doporučuje sa)

Regionálny motokros a voľné preteky:

1 x vozidlo typu B + 1 x vozidlo typu C

Enduro a country cross

1 x vozidlo typu B + 1 x vozidlo typu A na štarte alebo na inom výhodnom mieste

1 x vozidlo typu C  ( doporučuje sa)

Plochá dráha, trial :

1 x vozidlo typu A + 1 x vozidlo typu C ( doporučuje sa)

marec

apríl 2021

máj
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Nenašli ste všetky informácie?

Skúste archívnu stránku SMF.

Latest News