13.5 C
Bratislava
nedeľa, 26. septembra 2021

adminSmf

Slovenská motocyklová federácia

SMF je samostatnou, nezávislou a dobrovoľnou organizáciou záujemcov o motocykle, motocyklový šport a mototuristiku, s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Hlavnou náplňou činnosti SMF je hlavne zabezpečovať rozvoj, organizáciu a úspešný priebeh činností súvisiacich s motocyklovým športom, mototuristikou a záujmovou činnosťou v pôsobnosti SMF.SMF je uznaným národným športovým zväzom pre motocyklový šport v SR. SMF je najvyššou slovenskou športovou autoritou zmocnenou a oprávnenou riadiť záujmovú motocyklistickú činnosť organizovanú na území Slovenskej republiky.
Je najvyšší športový orgán pre vybavovanie sporov, ktoré môžu vzniknúť pri organizovaní...

Svetový environmentálny deň – pozvánka na on-line meeting SMF

Už tradične je 5.jún venovaný oslave Svetového dňa životného prostredia. Tento rok je ústrednou témou tohto environmentálne dňa biodiverzitu. Tak ako každoročne i tento rok sa i SMF zapája do osláv Svetového „enviro“ dňa a to uskutočnením on-line meetingu venovanému téme „Biodiverzita".

Biodiverzita je veľká rozmanitosť zvierat, rastlín, húb a mikroorganizmov, ktoré tvoria našu planétu a ich vzájomná rovnováha. Vďaka tejto rovnováhe je pre nás samozrejmosťou jedlo, čistá voda a vo všeobecnosti všetky základné zdroje pre naše prežitie. Preto je potrebné venovať veľkú pozornosť...

Environmentálna podložka SMF v predaji!

Opätovne dávame do pozornosti, že v zmysle environmenálneho predpisu SMF sú jazdci povinní na podujatiach pod motocyklami pri tankovaní a service používať sorpčné podložky bez ohľadu na podkladový materiál prostredia, kde sa podujatie koná. Sekretariát SMF ponúka možnosť zakúpenia environ.podložky SMF od holandského dodávateľa potvrdeného FIM-om.

Podložka, ktorá sa musí používať pri parkovaní, opravách, tankovaní motocykla v priestore parkoviska i trate, musí byť z materiálu so sacími vlastnosťami o rozmere 2x1m zo spodnej strany nepriepustná. Dodržiavanie uvedeného nariadenia na podlieha kontrole prostredníctvom delegovaného...

Nová komisia FIM – Medzinárodná komisia udržateľného rozvoja (CID)

Medzinárodná motocyklová federácia FIM sa zaviazala k riešeniu otázok životného prostredia a vytvorila Medzinárodnú komisiu udržateľného rozvoja (CID), aby tak presadila svoju politiku v tejto oblasti.

Prijatie prvého Environmentálneho kódexu FIM sa datuje späť do roku 1994. Tento dokument, ktorého posledná verzia bola prijatá na konci roku 2009, je každoročne aktualizovaný Medzinárodnou environmentálnou komisiou FIM (CIE) a je potrebným nástrojom pre národné federácie a organizátorov podujatí FIM.

Tento kódex stanovuje pravidlá a odporúčania pre zlepšenie vzťahu medzi motocyklovým športom a trvalo udržateľným rozvojom.

SMF rešpektujem ŽivotnéProstredie – motokros Gbelce

Na motokrosom podujatí SP a RP západ v Gbelciach 09. októbra 2016 sa odohralo aktívne environmentálne PR s titulom “#SMFrešpektujemŽivotnéProstredie“.

Barborka Jungová. environmentálna komisárka SMF nízkorozpočtovým spôsobom upozornila jazdcov, ich tímy a návštevníkov podujatia na potrebu rešpektovania okolitého životného prostredia.

Politika ochrany životného prostredia v Slovenskej motocyklovej federácii je preberaná z medzinárodnej motocyklovej federácie FIM a aktívne praktizovaná na slovenských motocyklových podujatia. Veľký dôraz sa kladie na pohodlie, zázemie, hygienu, dostupnosť parkovacích miest,...

Zelená stratégia vzdelávania

Dňa 22.3.2015 v rámci FIM environmentálneho seminára bola prítomnými zástupcami Environmentálnej komisie FIM Európa prezentovaná "Zelená stratégia vzdelávania"

"Zelená stratégia vzdelávania" je projekt, ktorý zahŕňa niekoľko oblastí činnosti:

1. on-line check-list ( protokol zo športového podujatia)

2. brandbook ( používanie loga " Zelená stratégia vzdelávania")

3. profil FIM EURÓPA Environmentálnej komisie na Facebook-u

Zámerom tohto projetu Environmentálne komisie FIM Európa je vzdelávať, podporovať a radiť environmentálnym komisárom,...

About Me

411 PRÍSPEVKOV
0 KOMENTÁRE

Latest News